Byggd för trans­port från A till B

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Toyo­ta har ald­rig mark­nads­fört Co­rol­lan som en kör­glad bil och tur är väl det. En mer in­tets­ä­gan­de körupplevelse är näm­li­gen svår att fin­na. Visst fun­ge­rar allt som det ska. Väx­ellå­dan är lätt­job­bad, brom­sar­na enk­la att do­se­ra och väg­håll­ning­en är hyf­sad. Men bi­len är byggd för en en­da sak, och det är trans­por­ter från punkt A till punkt B.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.