Kal­la­des värl­dens mest sål­da bil

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Det är enkla­re att fin­na en ex­klu­siv ita­li­ensk sport­bil som är till sa­lu från 1982 än en van­lig Co­rol­la, som bru­ka­de kal­las värl­dens mest sål­da bil. Or­sa­ken är för­stås att Co­rol­laä­gar­na in­te bryd­de sig om att skö­ta si­na bi­lar, de kör­des sön­der sak­ta men sä­kert. Skul­le du än­då hit­ta ett fint ex­em­plar så be­gär säl­ja­ren san­no­likt nå­gon­stans kring 20 000 kro­nor för den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.