Kan vi strun­ta i den tys­ka fort­kör­ning­en?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

1Vi fick ny­li­gen på job­bet ett brev från Tyskland med fo­to och re­gi­stre­rings­num­mer tag­na av en fart­ka­me­ra för att vi åk­te 27km/h för fort på en 60-väg. Bi­len är en tjäns­te­bil. Tys­kar­na frå­gar nu om vi vet vem föraren är. Kan man ba­ra strun­ta i det?

Mvh, Mark SAMU­EL: Kän­ner in­te till de reg­ler som gäl­ler i Tyskland. Här i Sve­ri­ge har vi ett fö­rar­an­svar. Är det så att det är ett ägar­an­svar i Tyskland så kom­mer det att skic­kas till äga­ren om in­te föraren hör av sig. Vad som hän­der om man in­te hör av sig kän­ner jag ty­värr in­te till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.