Tänk på ska­de­ris­ken om du mon­te­rar ljus­bå­ge

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Vil­ka är reg­ler­na an­gå­en­de ljus­bå­ge?

Jer­ry MOR­GAN: Det är inga sär­skil­da reg­ler gäl­lan­de fäs­ten och skydd (ljus­bå­ge) för ex­traljus för­u­tom att fast­sätt­ning och ska­de­risk kon­trol­le­ras vid kon­troll­be­sikt­ning­en. Det får in­te fin­nas någ­ra vas­sa kan­ter el­ler ut­skju­tan­de de­lar som vid påkör­ning ökar ris­ken för per­son­ska­da på oskyd­da­de tra­fi­kan­ter.

Byte till xe­non­strål­kas­ta­re krä­ver en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.