Tan­ka helst eta­nol

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4När man kö­per en bil som går på eta­nol får man ra­bat­ter. Jag har en Ford Taurus FFV som går på eta­nol men jag får in­te nå­gon ra­batt. Bi­len är 20 år gam­mal men jag kör fort­fa­ran­de med eta­nol. Ska jag kö­ra med ben­sin?

Zol­tan MOR­GAN: Nej, du bör så långt som det är möj­ligt tan­ka eta­nol i din bil för mil­jöns skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.