Back­lju­set fun­ge­rar in­te

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Seat Ibi­za 1.4 SP 2004. Mitt back­ljus fun­ge­rar in­te, jag har bytt lam­pa och den för­ra var in­te hel­ler tra­sig. Och min säk­ring har in­te hel­ler gått sön­der, så jag und­rar vad det kan va­ra? Är de nå­got re­lä el­ler kan det va­ra fel i el-/ka­belsy­ste­met?

Andre­as JO­NAS: Pro­va att by­ta back­ljus­kon­tak­ten. Gans­ka of­ta är det ett en­kelt in­grepp

och en bil­lig re­serv­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.