Ny själv­kö­ran­de Goog­le-bil test­körs

Allt Om BILAR - - Mingel -

Nu är den ute på ga­tor­na och kör. Näs­ta ge­ne­ra­tion själv­kö­ran­de bil från Goog­le ska tes­tas på vägar runt Mountain Vi­ew i Ka­li­for­ni­en. Goog­les själv­kö­ran­de bi­lar har fått stor upp­märk­sam­het och tek­nik­fö­re­ta­get har dri­vit på tek­nik­ut­veck­ling­en i bil­in­du­strin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.