Ki­nas vas­sa su­persport­bil

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - ELI­AS ANDERSSON

Ico­na Vul­ca­no är nå­got så ovan­ligt som en ki­ne­sisk su­persport­bil. Den ska dess­utom bli värl­dens förs­ta med en ka­ross byggd i ti­tan.

Ki­na har in­te satt någ­ra stör­re av­tryck i su­persport­bils­bran­schen. Det ska till­ver­ka­ren Ico­na änd­ra på med sin Vul­ca­no. Den har vis­ser­li­gen ita­li­ensk de­sign och en ame­ri­kansk mo­tor, men kan myc­ket väl va­ra den mest in­tres­san­ta ki­ne­sis­ka bi­len i seg­men­tet hit­tills.

Till att bör­ja med ska ka­ros­sen – som form­ges i sam­ar­be­te med två ita­li­ens­ka de­sign­fö­re­tag – va­ra byggd i en bland­ning av ti­tan och kol­fi­ber. Det blir i så fall värl­dens förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de bil som har ett skal av den håll­fas­ta me­tal­len. När till­ver­ka­ren form­gett den har de lå­tit sig inspireras av värl­dens snab­bas­te flyg­plan Black­bird SR-71, men en giss­ning är att de ock­så sneg­lat åt Fer­ra­ris F12 Ber­li­net­ta. Det är in­te en slump att Ico­na Vul­ca­no kal­la­des ”Ki­nas Fer­ra­ri” förs­ta gång­en kon­cep­tet vi­sa­des upp 2013.

Un­der hu­ven sit­ter en trim­mad ver­sion av Cor­vet­tes mo­tor ZR1 V8, som ut­veck­lar 670 häst­kraf­ter och ett vrid­mo­ment på 840 newton­me­ter. En­ligt till­ver­ka­ren ska den ock­så gå att få med en bra bit över 1 000 häst­kraf­ter. Då ska 0–97 kilo­me­ter i tim­men (60 mph) gå på su­per­snab­ba 2,8 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.