Saab 9-3 – ge­ne­ra­tion 2 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

När Saab vi­sa­de sin nya 9-3 som­ma­ren 2002 pra­ta­des det myc­ket om kör­gläd­je och att Saab skul­le ut­ma­na Au­di och BMW i Sve­ri­ge. Det var ock­så en vik­tig bil in­ternt ef­tersom Saab vil­le häv­da sig in­om GM-kon­cer­nen. Det gick väl siså­där. Spe­ci­ellt med kör­gläd­jen som i al­la fall jag in­te tyck­te var så myc­ket att skry­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.