Vol­vo XC90 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vad vil­le egent­li­gen Li Shu­fu och Ge­ely med Vol­vo? Hur lyx­ig skul­le den bli? Vil­ken tek­ni­kni­vå skul­le Vol­vo vå­ga väl­ja och hur såg den där sto­ra pek­skär­men ut i verk­lig­he­ten? När nya Vol­vo vi­sa­de nya XC90 på hös­ten 2014 så var den det förs­ta vi fick se av nya fö­re­ta­get. Hit­tills har bi­len fått ett strå­lan­de mot­ta­gan­de men nu ska den säl­jas ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.