Saab 9-5 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Bi­len var en fär­dig GM­pro­dukt men följ­de med i för­sälj­ning­en av Saab. Det var ock­så 9-5:an som skul­le bä­ra nya Saab in i fram­ti­den. Bi­len fick bra be­tyg men var ock­så li­te stor och klum­pig. Nå­gon kom­bi hann vi ald­rig se för­rän Victor Mül­lers peng­ar var slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.