MER­CE­DES E63 AMG.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Än­nu li­te mer Mer­ce­des. Det pla­ne­ras för en ny se­rie E-klass­bi­lar och här syns värsting­en E63 AMG ute på test­vä­gar. Mer­ce­des byg­ger nya E-klass på MRA-platt­for­men, som de­las med bland and­ra C-klass. Men E-klass blir läng­re och bre­da­re för att ge stör­re in­nerut­rym­me. E63 AMG ska va­ra klar till mo­dellå­ret 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.