MER­CE­DES SL.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des har test­kört sin nya SL en tid och vi kan se att det är ett par re­jä­la för­änd­ring­ar på gång. Bland an­nat byts fron­ten ut helt med and­ra lyk­tor, an­nan stöt­fång­a­re, ny grill och ny mo­tor­huv. Ny­he­ter­na blir nå­got fär­re på and­ra si­dan med nytt av­gas­sy­stem. Vi får se en ny, stör­re bildskärm och ny de­sign på knap­par och ratt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.