HYUN­DAI i20.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Är det här ett nytt världs­re­kord i att kom­ma med en an­sikts­lyft mo­dell? Hyun­dai vi­sa­de nya i20 i vint­ras men re­dan nu ser vi en upp­da­te­rad bil ute på test­vä­gar­na. Och visst skym­tar vi någ­ra för­änd­ring­ar – som en ny grill, el­ler sna­ra­re sam­ma som på i20 Coupé. Ska cou­péfron­ten sit­ta på samt­li­ga i20 fram­ö­ver?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.