BMW M5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är näs­ta pre­stan­da­bil från BMW – nya M5. Bi­len har setts på test­vä­gar runt Mün­chen. Främ­re stöt­fång­a­ren är li­te tuf­fa­re med ett stort luftin­tag. Även av­gas­rö­rens ut­form­ning är ex­klu­sivt för M5 i BMW-fa­mil­jen. Kraftut­ta­get på­stås bli cir­ka 600 häst­kraf­ter och bi­len ska er­bju­das med fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.