SEAT SUV.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Seat är näs­ta bil­mär­ke att ge sig in i den tuf­fa suv-mark­na­den. Ti­di­ga­re har den tes­tats nat­te­tid, men när den fick se da­gens ljus var ock­så spi­onfo­to­gra­fen snabbt fram­me. Bi­len – som in­te fått nå­got namn – byggs på MQB-platt­for­men och kom­mer tro­li­gen att byg­gas i Sko­das Ye­ti­fa­brik i Tjec­ki­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.