ASTON MAR­TIN DB11.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi vet att Aston Mar­tin för­be­re­der ett mo­tor­byte från si­na V12-mo­to­rer till mo­to­rer från Mer­ce­des AMG. De här spi­on­bil­der­na på ef­ter­föl­ja­ren till DB9, tro­li­gen kal­lad DB11, vi­sar att en hel del av in­te­ri­ö­ren ock­så kom­mer att ploc­kas från Mer­ce­des. Här finns fle­ra de­tal­jer från S Coupé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.