AU­DI A5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Årets sto­ra ny­het från Au­di är för­stås A4. En av näs­ta års är A5 till­sam­mans med pre­stan­da­mo­del­ler­na S5 och RS5. Pro­duk­tio­nen ska star­ta au­gusti 2016 för mo­dellå­ret 2017, men vi lär se nya A5 ti­di­ga­re än så. Bi­len byggs på MLB-platt­for­men vil­ket be­ty­der en lät­ta­re bil. Det blir ock­så det så kal­la­de MLB Ev-chas­sit som vi sett i nya Q7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.