CI­TROËN JUMPY.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ci­troën job­bar med en ny Jumpy som tes­tas i söd­ra Eu­ro­pa. Mo­del­len Tu­bic vi­sa­des i Frankfurt för fy­ra år se­dan och här syns det vis­sa spår ef­ter den li­te spe­ci­el­la kon­cept­bi­len. Nya Jumpy blir mer upp­rätt bå­de fram och bak och pro­duk­tio­nen bör­jar i slu­tet av 2015/bör­jan 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.