Helt rätt om mo­tor­vägskör­ning

Allt Om BILAR - - Brev@ -

Tack för din krö­ni­ka om mo­tor­vägskör­ning i Allt om bi­lar den 13 ju­ni. Hål­ler med om allt. Det var som jag skul­le ha skri­vit den själv. Jag und­rar om in­te de fles­ta lig­ger med fart­hål­la­ren i och in­te tram­par alls på ga­sen vid om­kör­ning. Se­dan det­ta med att in­te gå till­ba­ka till hö­ger­fi­len, när man ser ett for­don långt fram som man kanske kom­mer ifatt så små­ning­om, är ock­så otro­ligt ir­ri­te­ran­de. Hop­pas att många har läst din ut­märk­ta krö­ni­ka!

JAN-ERIK:

Björn Er­ne­hult

Tack – och det är många som hört av sig om den och någ­ra and­ra ar­tik­lar om sam­ma sak – mo­tor­vägskör­ning. Jag gis­sar att vi kom­mer att få tja­ta om det här fram­ö­ver in­nan det blir bätt­ring.

Många har hört av sig ef­ter krö­ni­kan om mo­tor­vägskör­ning. Fö­ra­re som in­te går till­ba­ka till hö­ger­fi­len ef­ter en om­kör­ning ir­ri­te­rar lä­sa­ren Björn Er­ne­hult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.