Gör re­por­tage om spe­let

Allt Om BILAR - - Brev@ -

Ett tips – åk till Gö­te­borg och in­ter­vjua de som till­ver­kar spe­let GhostGa­mes...

Ro­ger L Vil­ket bra tips – det ska jag tän­ka på när jag är i Gö­te­borg näs­ta gång. Jag tyc­ker att det är en fräck spel­se­rie och jag gil­lar verk­li­gen hur de bygg­de in spe­lef­fek­ter­na i fil­men. Hop­pas att det blir en ny film ock­så.

JAN-ERIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.