Bra – för att va­ra sport­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR BRU­KAR sport­bi­lar verk­li­gen ta stryk – det är svårt att byg­ga en sport­bil som är till­räck­ligt vridstyv och hård i fjäd­ring­en för en ra­cer­ba­na och sam­ti­digt få den att in­te bli stö­tig på van­li­ga vägar. Men Au­di har lyc­kats bra. Kom­fort-lä­get fun­ge­rar. Li­te väg­ljud finns kvar i ku­pén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.