Här sak­nas myc­ket

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROMS OCH fil­var­ning ly­ser med sin från­va­ro. Än så länge job­bar bil­in­du­strin med två agen­dor när det gäl­ler sä­ker­hets­sy­stem. Men jag gis­sar att en R8-äga­re är li­ka in­tres­se­rad som en A4-äga­re att in­te ska­da bi­len i kö­si­tu­a­tio­ner. Jag ha­de gär­na sett au­tobroms i R8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.