Val för oli­ka vä­der­ty­per

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR TYD­LI­GA skill­na­der mel­lan de fy­ra oli­ka in­ställ­ning­ar­na i Dri­ve Se­lect och i Per­for­man­ce går det dess­utom att op­ti­me­ra bi­len för vått, torrt el­ler snö-un­der­lag. 50 pro­cent av de­lar­na i R8 V10 de­las med täv­lings­bi­len – vil­ket för­kla­rar en del av pre­stan­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.