Näs­tan allt finns i plus

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I PLUS-VA­RI­AN­TEN finns för­stås det mesta med. Väl­jer du van­li­ga R8 V10 så be­hö­ver du kö­pa till bland an­nat den så kal­la­de pre­stan­da­rat­ten. I V10 plus är ock­så de ställ­ba­ra ad­ap­ti­va stöt­däm­par­na stan­dard, men de finns som till­val i van­li­ga V10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.