Pri­set hål­ler i and­ra hand

Allt Om BILAR - - Provkörning -

Trots si­na mo­di­ga 1,8 mil­jo­ner för plus-ver­sio­nen är det här en re­la­tivt sä­ker pla­ce­ring. Det kom­mer all­tid att fin­nas kö­pa­re till den här ty­pen av su­persport­bi­lar, all­ra helst som de går att kö­ra bå­de snabbt och van­ligt. Au­di har lyc­kats byg­ga en au­ra runt R8 som hö­jer andra­hands­vär­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.