Kun­de va­rit mo­di­ga­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen R8 var en hu­vud­vän­da­re och for­mer­na är kvar. Men ut­veck­ling­en går fram­åt och R8 får fin­na sig i att i nå­gon me­ning bli en li­te häf­ti­ga­re TT – trots att det skil­jer siså­där en dryg mil­jon på prislap­pen. Här ha­de Au­di gär­na fått fort­sät­ta att vå­ga mer och in­te spe­la sä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.