Stil­re­na­re de­sign, tack

Allt Om BILAR - - Provkörning -

Jag gil­lar Vir­tu­al Cock­pit och be­röm­de sy­ste­met re­dan i nya TT för­ra året. De nya knap­par­na på sportrat­ten är snyg­ga men de­sig­nen på knap­par­na i mit­ten kun­de gär­na fått va­ra stil­re­na­re. Även in­te­ri­ö­ren blir li­te TT-extra och för det här pri­set vill man ha en ex­klu­si­va­re käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.