Fan­tas­tisk upp­le­vel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ATT KÖ­RA MX-5 är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Tack va­re den lå­ga vik­ten och tyngd­punk­ten är det svårt att in­te kän­na sig som ett med den lil­la gokart-lik­nan­de bi­len. Väg­håll­ning­en är rik­tigt bra, och var­je li­tet drag i rat­ten ger direkt re­spons. Det är för kör­käns­lan man kö­per bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.