Fler sä­ker­hets­sy­stem

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN HAR IN­TE fått nå­got be­tyg i Eu­ro NCAP än. De in­re de­lar­nas tjoc­ka­re me­tall har bytts ut mot tun­na­re. Det är en lät­ta­re de­sign som en­ligt Maz­da är un­ge­fär li­ka krock­sä­ker som fö­re­gång­a­ren. Be­ro­en­de på mo­dell har den desto fler sy­stem för att för­hind­ra en olyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.