Har bli­vit nå­got bätt­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VID BLAN­DAD KÖR­NING drar mo­to­rer­na 6,0 re­spek­ti­ve 6,9 li­ter mi­len. Ut­släp­pen på 139 och 161 gram CO2 gör dem aning­en bätt­re än fö­re­gång­ar­na, men det är in­te direkt någ­ra mil­jö­bi­lar. Väl­jer man MX-5 2,0 Sport in­går start/stopp-sy­stem och i-ELOOP som åter­an­vän­der brom­se­ner­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.