Får ba­ra med det vik­ti­gas­te

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I BAKLUC­KAN får det plats två res­väs­kor i hand­ba­gage-stor­lek. Det här är in­te direkt nå­gon bil man tar när man ska ut och re­sa. Fak­tum är att den in­te ens har handsk­fack läng­re, i stäl­let finns det ett li­tet ut­rym­me mel­lan fören och pas­sa­ge­ra­ren där man kan läg­ga det nöd­vän­di­gas­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.