Har fått nya lin­jer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN HÄR GÅNG­EN har man gått till­ba­ka till skiss­bor­det och ri­tat om i stort sett al­la lin­jer. Bi­len är drygt en de­ci­me­ter kor­ta­re, sam­ti­digt har den bli­vit aning­en bre­da­re och läg­re. Re­sul­ta­tet är en kom­pakt bil som, ut­an att va­ra över­de­sig­nad, ser snab­ba­re och snyg­ga­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.