Ge­di­gen käns­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DÄR FÖ­RE­GÅNG­A­RENS in­te­ri­ör kän­des plastig för­med­lar den nya mo­del­len en kva­li­tets­käns­la som van­ligt­vis är för­be­hål­len dy­ra­re sport­bi­lar. Det är snyggt hur lac­ken från ut­si­dan av bi­len går igen in­ne i sitt­brun­nen. Det var­vas med lä­der­be­kläd­da de­lar och ge­dig­na reg­lage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.