Bra för att va­ra så stor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DE MO­DI­FI­E­RA­DE MO­TO­RER­NA har bli­vit upp till 19 pro­cent bräns­lesnå­la­re trots att de är nå­got star­ka­re än si­na fö­re­gång­a­re. Bäst kla­rar sig den lil­la die­seln. Med au­to­mat­väx­lad lå­da drar den 4,1 li­ter per 100 kilo­me­terns kör­ning. Ing­en mil­jö­bil, men bra för en så stor bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.