Gans­ka hög ni­vå

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AL­LA BI­LAR FÖR den svens­ka mark­na­den kom­mer att ha en gans­ka hög ut­rust­ningsni­vå. Som stan­dard finns ad­ap­tiv fart­hål­la­re, trött­hets­var­na­re, au­tobroms och ”PreC­rash”. Man kan väl­ja till ex­em­pel­vis kli­matan­lägg­ning med tre zo­ner och par­ke­rings­as­si­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.