Ge­nom­tänkt för­armil­jö

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HE­LA FÖRARMILJÖN KÄNNS ge­nom­tänkt. Man sit­ter högt och skönt i de främ­re sto­lar­na, som vis­ser­li­gen kun­de ha haft li­te läng­re sitt­dy­na. Sto­lar­na i den and­ra sä­tes­ra­den hål­ler in­te rik­tigt sam­ma kom­fort. Tack va­re det läng­re ax­elav­stån­det är benut­rym­met bak stör­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.