Kan ha nio krock­kud­dar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN HAR IN­TE tes­tats av Eu­ro NCAP än, men en­ligt Volks­wa­gen har ka­rosstruk­tu­ren bli­vit cir­ka 25 pro­cent sty­va­re. Man kan kan väl­ja till var­nings­sy­stem för tra­fik i dö­da vin­keln och kor­san­de tra­fik bakom bi­len. Tou­ran kan ha upp till nio krock­kud­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.