Fy­ra oli­ka al­ter­na­tiv

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR BI­LEN SLÄPPS i ok­to­ber kom­mer det att fin­nas fy­ra oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv. På grund av bi­lens stor­lek är nå­gon av de vas­sa­re mo­to­rer­na att fö­re­dra. Ben­sin­mo­torn på 150 häst­kraf­ter och sam­ma vrid­mo­ment känns som det mest pris­vär­da al­ter­na­ti­vet.

Sol­tak – ex­tra­ut­rust­ning som kos­tar 13 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.