Snyg­ga­re pro­por­tio­ner

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN AV­SKA­LA­DE FRAM­TO­NING­EN pas­sar for­ma­tet. Den läng­re hjul­ba­sen och läg­re höj­den ger bi­len snyg­ga­re pro­por­tio­ner, men knap­past nå­got som kom­mer att få folk på ga­tan att vri­da nac­ken ur led. Snyggt att blin­kers nu­me­ra sit­ter som en rad av små led­lam­por un­der strål­kas­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.