Slu­kar mas­sor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET TAR TID att hit­ta al­la dol­da för­va­rings­fack som finns i Tou­ran. Med den bak­re ra­den ned­fälld får man in 917 li­ter pack­ning las­tat upp till hu­vud­stö­den. Med näs­ta rad ned­fälld slu­kar den he­la 1 857 li­ter, och det är en­kelt att snabbt gö­ra om he­la bi­lens yta till ett plant last­golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.