Svart­blank och snygg

Allt Om BILAR - - Prov­kör­ning -

FÖR­ARMIL­JÖN ÄR RIK­TIGT snygg med en svart­blank in­stru­ment­brä­da, knap­par med me­tall­höl­je och en back­spe­gel näs­tan helt ut­an ram. Men sett till he­la bi­len når den än­då in­te rik­tigt sam­ma ni­vå som BMW hål­ler med sin Gran Tou­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.