Gott om ut­rust­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR FORT­FA­RAN­DE in­te rik­tigt klart hur bi­lar­na för den svens­ka mark­na­den kom­mer att va­ra ut­rus­ta­de, men test­bi­len hål­ler hög ni­vå. Ef­fek­tiv kli­matan­lägg­ning, ratt­vär­me, par­ke­rings­as­si­stans, 19-tums­fäl­gar och fle­ra sy­stem för ak­tiv sä­ker­het. In­fo­tain­ment-skär­men är lät­tan­vänd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.