Bra på ak­tiv sä­ker­het

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HYUN­DAI TUC­SON har in­te kroc­kats av Eu­ro NCAP än. Men den er­bju­der be­tyd­ligt mer än fö­re­gång­a­ren. Au­tobrom­sen ska kun­na kän­na igen män­ni­skor i upp till 70 kilo­me­ter i tim­men och re­a­ge­ra på bi­lar i upp till 180. Den hind­rar oav­sikt­li­ga fil­by­ten och var­nar för bi­lar i dö­da vin­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.