Om­ar­be­tad mo­tor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MO­TORN ÄR DEN en­da de­len av Tuc­son som in­te är ny från grun­den. Det är en om­ar­be­tad ver­sion av den som satt i ix35, som bland an­nat be­gå­vats med ett bätt­re vrid­mo­ment. I test­bi­len sit­ter värsting­die­seln på 185 häst­kraf­ter. Den känns sta­bil och bra, men knap­past sär­skilt rapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.