Långt ifrån en mil­jö­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BLAN­DAD KÖR­NING drar test­bi­len 6,5 li­ter die­sel per 100 kilo­me­ter. Ut­släp­pet lig­ger på 170 gram CO2/ km, vil­ket får ses som god­känt med tan­ke på att den har den vas­sas­te mo­torn. Al­la de fem mo­to­rer­na ska kla­ra kra­ven för Eu­ro 6, men ing­en av dem gör Tuc­son till en mil­jö­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.