Ku­pén har för­bätt­rats

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MAN SIT­TER HÖGT och ser bra. Inga stö­ran­de vib­ra­tio­ner le­tar sig upp i rat­ten. Den rym­li­ga­re ku­pén präglas av en stör­re kva­li­tets­käns­la än hos fö­re­gång­a­ren. De ven­ti­le­ra­de sto­lar­na är skö­na och det är en­kelt att snabbt stäl­la in en vet­tig kör­ställ­ning med de elektro­nis­ka reg­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.