Mo­del­len är lätt­las­tad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BA­GA­GEUT­RYM­MET ÄR PÅ 513 li­ter med bak­sä­tet i upp­rätt po­si­tion, vil­ket är mer än de ti­di­ga­re 465 li­ter­na. Med tan­ke på yt­ter­måt­ten är det rym­ligt, och det är smi­digt att fäl­la sä­te­na och få nä­ra 1 000 li­ter till. Last­öpp­ning­en mä­ter över en me­ter i bredd, vil­ket gör den lätt­las­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.