Ren de­sign med ba­lans

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DE­SIGN­SPRÅ­KET känns re­na­re med di­stink­ta lin­jer. Den öka­de läng­den ger ba­lans i pro­por­tio­ner­na, och trots att bi­len är stör­re på al­la led­der ser den mind­re klum­pig ut. Fron­ten ra­mas in av en stor kro­mad grill, me­dan led-strål­kas­tar­na sve­per sig bak­åt längs ka­ros­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.