3. MO­BIL­TE­LE­FON

Allt Om BILAR - - Listan -

Sve­ri­ge är ett av få län­der i Eu­ro­pa som tillå­ter att man an­vän­der mo­bil­te­le­fon un­der bil­kör­ning. Det är upp till föraren att be­dö­ma om mo­bi­len på­ver­kar kör­ning­en el­ler in­te. Som al­la vet över­skat­tar de fles­ta sin för­må­ga och ut­gör en tra­fik­fa­ra med sin ving­li­ga fram­fart. An­vänd hands­free el­ler låt lu­ren va­ra! Bö­tes­be­lopp: 1 500 kro­nor, risk för in­dra­get kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.